CE Yeni Mezun Anketi


Değerli Mezunumuz,

Lisans Programımızın sürekli iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve eğitim-öğretim niteliğinin yükseltilmesi  için siz mezunlarımızdan gelecek geribildirimler büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki ankete vereceğiniz ve kişisel görüşlerinizi yansıtan yanıtlar, eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. 

Bu ankette 9 soru var.