CE İşveren Anketi


Değerli İşveren,

Lisans Programımızın sürekli iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve eğitim-öğretim niteliğinin yükseltilmesi  için siz değerli işverenlerimizden gelecek geribildirimler büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki ankete vereceğiniz ve kişisel görüşlerinizi yansıtan yanıtlar, eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. 

Bu ankette 11 soru var.