Tutum Ölçeği


 Sevgili öğrenciler
Bu ölçek bilgisayar dersine yönelik tutumlarınızı ölçmek amacı ile geliştirilmiştir.Bu cümlelerin karşısında 1=tamamen katılıyorum, 2=katılıyorum, 3=kararsızım,4= katılmıyorum ve 5=hiç katılmıyorum olmak üzere beş seçenek verilmiştir. Her cümleyi dikkatlice okuduktan sonra size en uygun seçeneği işaretleyiniz. İşaretleyeceğiniz seçenekler sizin duygu ve düşüncelerinizi yansıtacaktır, dolayısıyla doğru ya da yanlış cevap vermeniz söz konusu değildir.

Bu ankette 30 soru var.