Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü


Eğitim Amaçlarının ve Program Çıktılarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Anketi

Lisans Programımızın sürekli iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve eğitim-öğretim niteliğinin yükseltilmesi için siz değerli paydaşlarımızdan gelecek geribildirimler büyük önem taşımaktadır.
 
Bu kapsamda bu ankete vereceğiniz yanıtlarla, bölümümüzün eğitim amaçlarını ve program çıktılarını değerlendirerek, eğitimizde kaliteyi artırma çalışmalarımızda bizlere ışık tutabilirseniz çok seviniriz.

Bu ankette 5 soru var.