Atılım Üniversitesi Program Değerlendirme Anketi


Atılım Üniversitesi
2013 - 2014 Akademik Yılı
Hazırlık Okulu
Program Değerlendirme Anketi
 

 Değerli öğrenciler
Aşağıdaki anket formunu dikkatli okuyarak en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Cevaplarınız ileriye dönük olarak programlarımızı geliştirmemize yardımcı olacaktır.

Bu ankette 1 soru var