ÖĞRETİM ÜYESİ ANKETİ 2017


Sayın Öğretim Üyesi,
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu, 45. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde, Türkiye’ deki İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Eğitiminin durum tespiti ile İnşaat Mühendisliği Vizyonunun oluşturulmasına yönelik, sorun ve ihtiyaçları belirleyerek, öneriler geliştirmek üzere İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu'nu oluşturmuştur. Üyesi olarak akademisyenleri ve sektörden katılımcıları bulunduran kurulumuz, bir durum tespiti yapmak ve gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla, ilki İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde yapılan anket çalışmasını tekrarlama kararı almıştır.
Çalışmamız, "sektör yöneticileri", "mezun inşaat mühendisleri", "inşaat mühendisliği öğrencileri", "inşaat mühendisliği öğretim görevlileri" ve "lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği bölüm başkanları" olmak üzere beş farklı anketten oluşmaktadır. 
Değerli vaktinizi ayırıp dolduracağınız bu “Öğretim Üyesi Anketi”, inşaat mühendisliği öğretim üyelerine yöneliktir.
Bu beş farklı anketin analizinin, beş farklı bakış açısıyla ülkemizdeki inşaat mühendisliği eğitiminin bugünkü durumunun irdelenmesine, geleceğe yönelik atılabilecek adımların belirlenmesine ve mühendislik eğitiminin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmasını umuyoruz. Göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
İMO İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu

 

Bu ankette 37 soru var.