Aktif Öğrenme Tutum Ölçeği


 Aktif Öğrenme Tutum Ölçeği

 Elinizdeki anket, İnşaat Mühendisliği'nde görev yapan öğretim üyelerinin e-öğrenme ile sağlanmaya çalışılan aktif öğrenmeye karşı tutumlarını belirlemeye yönelik hazırlanmıştır.

Lütfen aşağıdaki soruları belirtilen  puanlamaya göre değerlendiriniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
1= Kesinlikle Katılmıyorum
2=Katılmıyorum
3= Fikrim Yok
4= Katılıyorum
5= Kesinlikle Katılıyorum

Bu ankette 30 soru var.