CE Mezun Anketi


Değerli Mezunumuz,

Lisans Programımızın sürekli iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması ve eğitim-öğretim niteliğinin yükseltilmesi  için siz mezunlarımızdan gelecek geribildirimler büyük önem taşımaktadır.

 

Bu kapsamda aşağıdaki ankete vereceğiniz ve kişisel görüşlerinizi yansıtan yanıtlar, eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarımızda bizlere ışık tutacaktır. 

 

Bu ankette 10 soru var.