Başarıyı Paylaşım Programı -Öğrenci Değerlendirme Anketi


Atılım Üniversitesi

Başarıyı Paylaşım Programı

 

Öğrenci Değerlendirme Formu
Not: Bu anket Başarıyı Paylaşım Öğrencisinin Mentörü/Danışmanı
tarafından doldurulacaktır

Bu ankette 18 soru var.