CNtest2


CNtest2

Bu araç, Online Öğrenme Ortamlarının öğrenci doyumuna etkisini belirlemeyi de amaçlayan bir araştırma için gerekli verilerden bir kısmını toplamak üzere hazırlanmıştır. Araçta öğrencilerin, online öğrenme ortamında öğrenmeye ilişkin doyumunu ölçmeye dönük bir dizi madde yer almaktadır. Araçtaki sorulara verdiğiniz cevaplar, yalnızca ve kesinlikle araştırma amacı ile kullanılacak, hiçbir kişi ve kuruma açıklanmayacaktır.

Bu ankette 50 soru var.